ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Floraprana.

In deze algemene voorwaarden geeft Floraprana aan onder welk voorbehoud zij informatie en producten aanbiedt en welke betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden.

Aansprakelijkheid

 • Floraprana streeft er naar dat alle informatie op de website floraprana.nl actueel en correct is. Mocht er desondanks informatie op de website onvolledig en/of onjuist zijn, dan is Floraprana daarvoor niet aansprakelijk te stellen.
 • Voor de deelnamebedragen en productprijzen die vermeld staan op de website geldt dat Floraprana streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten zijn nooit een aanleiding om een overeenkomst met Floraprana te mogen claimen of te veronderstellen.
 • Floraprana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar Floraprana.nl via hyperlinks verwijst.
 • Floraprana is niet aansprakelijk voor ontstane schade in welke vorm dan ook als gevolg van onjuist gebruik of onzorgvuldig gebruik van materialen en producten tijdens een workshop of daarna bij het gebruiken en toepassen hiervan in eigen omgeving.
 • Floraprana is niet aansprakelijk voor ontstane schade in welke vorm dan ook als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste toepassing van de door Floraprana verkochte producten.
 • Floraprana is niet aansprakelijk voor allergische of overgevoeligheidsreacties bij gebruik van haar producten. 
 • Elk product van Floraprana is met grote zorgvuldigheid geproduceerd. De ingrediënten van de producten zijn natuurproducten. Deze natuurproducten zijn afhankelijk van het herkomstgebied, de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen en andere factoren en kunnen daarom fluctueren.

Auteursrecht

 • Alle fotomateriaal, schriftelijke en mondelinge informatie die Floraprana verstrekt op floraprana.nl of tijdens workshops mag je alleen gebruiken voor doeleinden waar het voor beschikbaar gesteld is. Het intellectueel eigendom berust bij Floraprana.
 • Niets van de informatie die op de website staat of die wordt verstrekt tijdens de workshops mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floraprana. Het is niet toegestaan deze informatie voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

Betalingsvoorwaarden

 • Je betaalt de koop van je bestelde product of je deelname aan een workshop digitaal via de website.
 • Er is sprake van een overeenkomst zodra je de betaling hebt voldaan en akkoord bent gegaan met de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Floraprana bevestigt de betaling en daarmee de overeenkomst altijd per e-mail.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag ontvangst van het product. Dit is het zo geheten herroepingsrecht.
 • Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om  te gaan met het product en de verpakking. Als je niet zorgvuldig met het product omgaat en het product is hierdoor beschadigd, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Floraprana per e-mail.
 • Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. 
 • In geval je je hebt aangemeld voor een workshop geldt vanaf de dag dat je betaald hebt voor deelname aan de workshop een periode van 14 dagen om je deelname te annuleren zonder opgave van redenen.
 • Je deelname annuleren kan alleen per e-mail. Er is sprake van annulering als dit is bevestigd door Floraprana.
 • Bij annulering van de deelname aan een workshop na de periode van 14 dagen gelden voorwaarden per gestelde termijn.
 • Bij annulering tot 1 maand voor de workshop krijg je je deelnamebedrag teruggestort, met aftrek van €25 administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor de workshop krijg je 50% van je deelnamebedrag teruggestort, met aftrek van €25 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de workshop blijf je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Dit wordt niet teruggestort.
 • In overleg met Floraprana is het tot 1 maand voor de workshop mogelijk je deelname te verzetten naar een volgende datum. Dit kan alleen als er een plaats beschikbaar is. Je deelname kan daarna niet meer kosteloos geannuleerd worden.
 • Bij onvoldoende deelname heeft Floraprana het recht voor de workshop te annuleren. Je wordt hierover uiterlijk een week voor de workshop geïnformeerd.
 • In het geval dat Floraprana een workshop annuleert wordt je volledige deelnamebedrag zo snel mogelijk teruggestort.


Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 10-03-2023